Tutorial: Com preparar una Pantalla de Serigrafia: el Desgreixat Pas a Pas

com desgreixar una pantalla de serigrafia

® Carlos Alguacil per Rittagraf

Perquè hem de desgreixar una pantalla de serigrafia

Un treball serigràfic inclou molts passos. El primer abans de res: la creació del nostre original o positiu (ja sigui digital o manual). Però quan ens disposem a gravar una pantalla de serigrafia, el primer pas és desgreixar la malla. Per què és tan important? El teixit ha de rebre un material sensible -l'emulsió- i és necessari preparar el terreny per a assegurar una bona reacció química. És una cosa summament important quan es treballa amb imatges de molt de detall.

Antigament, els teixits de serigrafia havien de preparar-se a consciència. Quan les pantalles eren noves, era necessari aplicar un preparat de pasta de carbur de silici de gra 500, provocant una rugositat en la superfície del teixit, millorant així l'adherència de les emulsions. Avui dia, la majoria de teixits de polièster ja venen tractats de fàbrica i simplement hem de desgreixar amb químics adequats.

La majoria de gent pensa que desgreixar significa simplement “netejar el teixit”. En gran part sí, però en realitat és una mica més complex. Quan usem un detergent de serigrafia, a més de desgreixar, estem preparant el teixit per a recollir bé l'emulsió de serigrafia. A més d'eliminar el greix, un detergent professional afavoreix la humectació del teixit i facilita l'adhesió de les emulsions de serigrafia.

Desgreixar una pantalla de serigrafia pas a pas

Si volem reproduir imatges tramades és imprescindible desgreixar correctament. Qualsevol bri de pols, greix dels dits o impureses en el teixit provocaran deficiències en el revelat i per tant, errors en la impressió.

Important: El desgreixat cal fer-ho cada vegada que anem a emulsionar, no sols quan les pantalles es fan servir per primera vegada. Si la pantalla l'acabem de recuperar, també és necessari desgreixar-la. Tret que en el procés de recuperat hàgim aplicat, a més del recuperador convencional, algun químic càustic que tingui propietats desgreixadores. Seria el cas del Stargel 350 o el Mega-Clean Xtra. Encara que és recomanable per a poder assegurar-nos d'eliminar qualsevol resta, després de l'ús d'aquests productes, no és estrictament necessari usar desgreixadors. Però cal aclarir molt bé per a eliminar totes les restes químiques.

Pas 1: Com ha d'aplicar-se Aplicar el desgreixador

Existeixen múltiples desgreixadors de serigrafia. Hi ha tants com fabricants de químics i emulsions per a serigrafia. Hi ha que generen més escuma, que fan millor olor o que tenen més o menys color. Però en definitiva, tots els desgreixadors de serigrafia tenen la mateixa funció: desgreixar el teixit serigràfic i millorar la humectabilitat de la malla.

Dependrà del fabricant però per norma general, estan preparats per emprar-los directament. Encara així, pogués ser que el detergent sigui un concentrat i sigui necessari fer una dilució. En qualsevol cas, és necessari seguir les instruccions del fabricant. Nosaltres utilitzem el desgreixador NT9.

Hi ha qui utilitza sabons o detergents domèstics però és poc aconsellable. Entre altres coses, perquè molts contenen silicones i altres compostos químics que no són adequats per a desgreixar una pantalla.

Humiteja la pantalla amb una mica d'aigua. Aplica el detergent desgreixador directament sobre el teixit i frega fent cercles, a poder ser, amb un raspall de truges de nilons. Cal fer-ho per totes dues cares de la pantalla. També pot utilitzar-se una esponja sintètica. És molt important que sigui un raspall o una esponja neta i que només s'usi per a aquesta funció.

Pas 2: Deixar actuar el sabó desgreixador

Perquè el desgreixat sigui efectiu, hem de deixar actuar el sabó 2-3 minuts en la pantalla. El sabó desgreixador, a més de netejar, canvia les propietats del teixit. Això millora la humectabilitat del teixit perquè les emulsions de serigrafia s'adhereixin de manera homogènia.

Pas 3: Aclarit del sabó desgreixador

Passat el temps, hem d'aclarir bé tota la pantalla per totes dues parts per a eliminar qualsevol resta de sabó. A vegades queden restes impreceptibles en el marc. Cal eliminar tot rastre. Si haguessin quedat restes, es crearan uns cercles que afectaran la impressió. No és necessari fer servir aigua a pressió.

Pas 4: Assecat de la pantalla de serigrafia

Una vegada aclarida la pantalla, hem d'assecar-la abans d'emulsionar. Per a accelerar el procés podem usar una escombreta de goma per retirar aigua dels vidres o fins i tot un aspirador de líquids. Sempre hem d'assegurar que la goma està neta.
Després podem deixar assecar a temperatura ambient, amb un assecador de pèl, un calefactor de bany o en un forn d'assecat de pantalles. Quan s'utilitzen sistemes que incorporen ventilació, cal vigilar que no s'estigui adherint pols sobre el teixit. En aquest cas, no importa si l'assecat es realitza en vertical o horitzontalment.

Important: una vegada desgreixada la pantalla, la malla no ha de tocar-se amb els dits o haurem de desgreixar de nou.

Una vegada desgreixada i seca, podem guardar la pantalla en un lloc resguardat, però hem d'emulsionar al més aviat possible per a evitar que s'acumuli pols en el teixit. Si això succeís en aquest cas, hauríem de repetir el procés de desgreixat.

Si ho hem fet bé, el teixit estarà preparat per a rebre qualsevol tipus d'emulsió directa o emulsió capil·lar. S'aconseguiran bons resultats en la reproducció d'imatges tramades i amb gran detall; tant com el teixit i l'emulsió siguin capaces de reproduir.

  1. Pantalla de Serigrafia Marc de Fusta 15x25 cm interior
    Pantalla de Serigrafia Marc de Fusta 15x25 cm interior
    17,50 €
Copyright © 2021-actualitat Rittagraf S.L. Tots els drets reservats.