Política de privacitat i avís legal

1.-RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

  • Nom del Domini: www.rittagraf.com
  • Nom Comercial: RITTAGRAF
  • Denominació Social: RITTAGRAF S.L.
  • Domicili social: Carrer del Llobregat 72, local esquerra
  • 08904 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona
  • NIF: B16905127
  • Telèfon: 935754337
  • e-mail: info@rittagraf.com
  • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 48012, Foli 1, Fulla B 569414, Inscripció 1.

En RITTAGRAF S.L. reconeixem la importància de protegir la teva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades. Per a més informació, visitar Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals..

La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis situats al nostre web.

2.-DADES PERSONALS

Una dada personal, és la informació que li identifica o li fa identificable. A través de la web, en les caselles establertes a aquest efecte recollim les dades personals que l'usuari ens comunica: Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça postal, població, etc. Les dades proporcionades seran tractades de manera lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

Així mateix, la privacitat d'aquelles dades que voluntàriament proporcioni a través de qualsevol de les xarxes socials de les quals l'usuari està registrat, dependrà de la pròpia configuració establerta per l'usuari, així com dels termes i condicions de la pròpia xarxa social.

La visita de l'usuari a la nostra web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals.

Totes les dades i informació proporcionats a través de l'e-mail o del contacte de la nostra web, s'utilitzaran amb l'única finalitat de resoldre les consultes o dubtes plantejats, i estaran subjectes al mateix tractament que la resta de comunicació externa a la web, seguint la LOPD.

3.- FINALITAT, DURADA I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Les dades que l'usuari ens proporcioni els tractarem amb les següents finalitats:

Atendre i gestionar la compra realitzada per l'usuari a través del formulari de compra situat en la web. Recollim i tractem les dades personals de l'usuari per a poder processar la comanda i posterior pagament dels productes i serveis que s'ofereixen en la web. Aquestes dades els conservarem durant el temps que duri la relació contractual entre les parts i durant el temps establert per la llei per al compliment de les obligacions fiscals. La base de legitimació del tractament de les dades serà l'execució d'un contracte de compravenda en el qual l'interessat és part. En cas que l'usuari no faciliti les seves dades personals no es podrà gestionar la seva compra, no podent prestar el servei sol·licitat.

Millorar la seva experiència en navegar per la web. Aquestes dades els conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment al tractament dels mateixos eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació per a millorar la seva experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l'usuari en acceptar les cookies. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Enviar comunicacions comercials sobre productes de Rittagraf a través de mitjans electrònics (newsletters etc.). Sota el consentiment de l'usuari recollim i tractem les seves dades personals per a poder enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis. Aquestes dades els conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment al tractament dels mateixos i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l'usuari en seleccionar la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat abans d'acceptar la recepció de comunicacions electròniques en formulari habilitat a aquest efecte en la web. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Donar d'alta com a “usuari registrat” a través del formulari de registre situat en la web i que permetrà a l'usuari accedir a la seva àrea privada de serveis i informar-lo de les nostres activitats, podent-li remetre per qualsevol mitjà electrònic comunicacions comercials de les novetats dels nostres serveis. Aquestes dades els conservarem mentre l'usuari no sol·liciti la seva baixa del registre i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l'usuari en registrar-se a través del formulari de registre i seleccionar la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat abans d'enviar la seva sol·licitud. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

4.- CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Les seves dades no es comunicaran ni seran cedits a tercers però la navegació per la pàgina web www.rittagraf.com i l'ús dels seus serveis poden implicar possibles transferències internacionals de dades personals als Estats Units d'Amèrica. De conformitat amb l'article 49.1.a) del GDPR i l'article 40 de la LOPDPGDD, si continua navegant, considerem que presta el seu consentiment inequívoc a la transferència. No obstant això, podrà oposar-se a la transferència sol·licitant-ho per escrit a l'e-mail info@rittagraf.com o per Correus a la següent adreça: Carrer del Llobregat 72, local esquerra. 08904 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

5.- DRETS DELS INTERESSATS

Tots els clients registrats en la nostra pàgina web tindran dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seves dades, així com a retirar el consentiment i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de dades). A més, en qualsevol moment, el client podrà manifestar el seu desig de no rebre cap tipus de publicitat. Per a exercir aquests drets, podran sol·licitar-lo per escrit a l'e-mail info@rittagraf.com o per Correus a la següent adreça: RITTAGRAF SL, Carrer Llobregat 72, local esquerra. 08904. L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control en www.aepd.es (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

6.- XARXES SOCIALS

L'objecte de les eines com Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest etc. o altres xarxes socials és donar visibilitat i difusió a les activitats que desenvolupa la nostra empresa. Aquestes eines emmagatzemen dades personals en els servidors dels serveis respectius i es regeixen per la seva pròpia política de privacitat. Es recomana la revisió i la lectura de les condicions d'ús i política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se, tenint en compte les diferents possibilitats de configuració en relació al grau de privacitat del perfil d'usuari en la xarxa social.

Així mateix, el Responsable es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per tercers que vulnerin la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Com també el dret a bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.

7.- ACTUALITZACIÓ DE DADES

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l'usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat d'aquests.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està actualitzada i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

Copyright © 2021-actualitat Rittagraf S.L. Tots els drets reservats.