Tutorial: Serigrafia en Paper. Blanc Sobre Negre amb Cal·ligrafia d'Oriol Miró

com imprimir amb tintes de paper per serigrafia blanc sobre negre

® Carlos Alguacil per Rittagraf

Imagina't un món on la serigrafia es troba amb la cal·ligrafia, on la tinta blanca s'atreveix a desafiar el paper negre en un elegant ball de creativitat. En aquest emocionant tutorial, vam mostrar un projecte excepcional que uneix el talent del cal·lígraf Oriol Miró amb la versatilitat de la serigrafia en paper.

El nostre amic Oriol Miró tenia un regal especial en ment per als seus alumnes del 30è Curs de Cal·ligrafia de Versals Visigòtiques impartit en la Fundació la Plana. Una idea única: personalitzar llibretes per a cal·ligrafia amb serigrafies didàctiques del seu treball. No és comú que realitzem edicions per a tercers, tret que el projecte ens inspiri, i aquest va ser un d'aquests casos excepcionals.

Un petit repte entre mans: cal·ligrafia d'Oriol Miró a tot detall, impressió sobre llibretes de cartó negre ja muntades, tinta blanca de serigrafia de base aigua, què pot sortir malament? Ens va semblar una ocasió ideal per a provar les nostres tintes en un projecte real. Així que aquí us deixem uns consells per a treure el màxim partit a la impressió blanc sobre negre amb tintes de serigrafia a l'aigua.

Planificació i Preparatius abans d'Imprimir Serigrafia

Abans de posar-nos a imprimir qualsevol projecte en serigrafia, és necessari tenir tot el material preparat: la pantalla, la tinta, el suport d'impressió i les eines i utensilis que necessitarem: rascle d'impressió, espàtules per a recollir la tinta, cinta de polièster per a tapar zones d'imatge o porus en la malla, astraló o acetat de registre, peces de cartó per a registre, cinta adhesiva, paper i aigua per a neteja.

materiales para imprimir serigrafía en papelmateriales para imprimir serigrafía en papel

La Pantalla de Serigrafia: Com triar la filatura

En tot treball de serigrafia és primordial triar bé la filatura de malla que s'utilitzarà. Recordem que una malla oberta deixarà passar més quantitat de tinta però també tindrà menys definició.
Per a triar la malla bàsicament hem de tenir en compte:

 • El disseny. Imatges amb línies o trames molt fines requeriran filatures més elevades, on el diàmetre del fil i l'obertura és menor.
 • El suport d'impressió. Cal avaluar la porositat i la rugositat del material.
 • La tinta de serigrafia. La densitat ha de ser l'adequada per a travessar la malla triada.

Aquests tres paràmetres marcaran la nostra decisió. Una mala elecció de malla complicaria el procés d'impressió i pot desmerèixer el resultat.
Per descomptat, existeixen paràmetres que intervenen en el procés i que també han de tenir-se en compte, ja que poden ajudar-nos a corregir o millorar la impressió; com poden ser la goma del rascle, l'angle d'impressió, la pressió o fins i tot la velocitat. Però l'elecció de base ha de ser la correcta.

Tenint en compte totes aquestes variables, per a aquest treball hem decidit utilitzar una malla de 90 fils groc. Aquest teixit ens ha permès recollir tot el detall que necessitàvem per a respectar al màxim tots els traços de la cal·ligrafia d'Oriol Miró. Hem arriscat una mica en l'opacitat, ja que s'imprimeix menys negra que la que pogués baixar amb una malla de 77 fils, per exemple, però el blanc resultant continua tenint l'opacitat que necessitem.
Amb aquesta malla aconseguim els següents objectius: Respectem la definició del disseny, és adequada per a la densitat de la tinta i aconseguim una baixada adequada de tinta de serigrafia perquè ofereixi l'opacitat desitjada. 

Per descomptat, és important que la pantalla de serigrafia hagi estat creada sota els paràmetres d'emulsionat i exposició adequats. Una pantalla amb un emulsionat o exposició-revelat incorrecte poden tirar per terra i desajustar les consideracions anteriors. Per a més detalls i consells sobre emulsionat i exposició de pantalles de serigrafia recomanem visitar els següents tutorials:

Acomodar la Pantalla Serigrafia en la Mesa d'Impressió

Per a realitzar qualsevol edició d'impressió en serigrafia és necessari acomodar la pantalla de serigrafia per a aconseguir un posicionament exacte en cada impressió. Per a fer-ho manualment, és necessari usar una torreta, frontisses o grapes de serigrafia.

En aquest cas hem utilitzat la frontissa professional de sobretaula. És robusta, precisa i no hem de fer forats ni caragolar res. L'hem pogut aferrar sobre una taula de dibuix a la qual hem donat una inclinació per a fer més confortable el procés d'impressió. Els poms i les ròtules basculants de les frontisses permeten aferrar la frontissa a la taula i fixar la pantalla amb comoditat.

montar pantalla de serigrafía en bisagra profesionalmontar pantalla de serigrafía en bisagra profesional
planificación de materiales para la impresión en serigrafíaplanificación de materiales para la impresión en serigrafía

Enlairament i Plec de Mostra en Serigrafia

Abans de posar-nos a estampar preparem una guia de la disposició del producte acabat; això té el nom de plec de mostra. El plec de mostra és el muntatge de la ubicació de la imatge sobre el suport a imprimir. Per a això, utilitzarem els positius originals (fotolits) i els col·locarem sobre un dels suports fins a disposar-los en la posició desitjada. Per a fixar els fotolits, utilitzarem cinta adhesiva "reposicionable" o “cello” de muntatge. D'aquesta manera no arruïnarem els nostres originals ni el suport de mostra (que podrem aprofitar per a l'edició).
En aquest cas, com és una llibreta ja muntada i que té grapes, decidim dividir la impressió i fer-la amb la llibreta muntada.
Com la llibreta té un volum, necessitem ajustar l'enlairament o distància de la pantalla de serigrafia al suport d'impressió. Per a una correcta impressió sobre paper, necessitem que hi hagi una distància entre el paper i la malla, perquè així el teixit de la pantalla de serigrafia es “enlairi” del paper quan acabem cada impressió. 1 o 2 mm de distància sol ser suficient. Per a corregir aquesta distància, utilitzem unes petites peces de cartó o similar que en aquest cas col·locarem en el marc de pantalla.

preparar pliego de muestra para imprimir en serigrafíapreparar pliego de muestra para imprimir en serigrafía
colocar pieza para generar despegue adecuado en serigrafíacolocar pieza para generar despegue adecuado en serigrafía

Preparar la Tinta de Serigrafia

És important que la tinta de serigrafia tingui la consistència adequada per al suport que imprimirem. La tinta de serigrafia de paper Rittagraf que utilitzarem està preparada per a ser utilitzada directament. És una tinta de serigrafia de base aigua que no conté dissolvents a base de petroli ni metalls pesants. Aquest tipus de tinta és innòcua per a l'usuari. Les tintes de serigrafia per a paper de Rittagraf redueixen els components tòxics i faciliten la seva manipulació. A més, les nostres tintes de serigrafia per a paper no obstrueixen la malla. Aquesta característica les fa úniques.

En general, les tintes de serigrafia tenen unes característiques a tenir en compte com la densitat o viscositat, l'autosolvència, la tixotropia, l'adhesió al suport o la càrrega i grandària de pigment, entre altres. Com qualsevol altra mena de tinta o pintura, es poden modificar algunes de les seves propietats, com la viscositat o la transparència. En aquest cas no ha estat necessari modificar cap d'aquestes propietats.


I, quina consistència ha de tenir una tinta de serigrafia?. Dependrà de la malla i de les propietats que continguin els aglutinants i additius, però en general, la tinta ha de tenir una densitat similar a un iogurt o una mel. No ha de ser ni massa fluida com per a escampar-se per la pantalla, ni massa densa com per a impedir el recorregut natural de la regleta.

consistencia de la tinta de base agua para serigrafía en papelconsistencia de la tinta de base agua para serigrafía en papel
tinta y materiales preparados para imprimir serigrafía en papeltinta y materiales preparados para imprimir serigrafía en papel

Registre en Serigrafia

Quan fem una edició, sobretot en serigrafia, desitgem que totes les còpies siguin iguals. Per a això és necessari planificar un registre que permeti imprimir el disseny en la mateixa posició en totes les impressions.

Tipus de Registre

Existeixen moltes maneres de registrar els colors en la serigrafia manual. Aquí mostrarem dues opcions senzilles de com aconseguir posicionar el suport per a encaixar la pantalla en la posició desitjada i fixar un registre.

1.- Registre per transparència de pantalla

Aquest mètode consisteix a utilitzar el plec de mostra per sota de la malla fins a fer encaixar el fotolit col·locat en el plec, amb la la obertura de la malla. La majoria d'emulsions tenen una certa transparència, cosa que permet visualitzar què hi ha per sota. El problema és quan el fotolit, el suport i l'emulsió no tenen el suficient contrast. L'encaix pot ser laboriós.
Una vegada tenim el suport encaixat amb la pantalla, fixem unes peces de cartó en la taula d'impressió que recullin una paral·lela i una perpendicular del suport. En aquest cas, dues peces són suficients: una en la part inferior, i una altra en la part esquerra. Aquestes peces han de ser prou gruixudes per a delimitar l'espai on encaixa el suport, però mai han de ser més gruixudes que el propi suport d'impressió, les llibretes en aquest cas.

Proceso de impresión de serigrafía de Oriol MiróProceso de impresión de serigrafía de Oriol Miró
comprobando registro a través de la transparencia de la malla de la pantallacomprobando registro a través de la transparencia de la malla de la pantalla

1.- Registre per transparència de pantalla. Desplacem el plec de mostra fins que coincideixi amb les zones obertes de la malla, aprofitant la transparència de l'emulsió i la distància d'enlairament. Després, apliquem pressió per a confirmar que la imatge encaixa correctament.

colocar piezas de cartón para registro del pliego de muestra de serigrafíacolocar piezas de cartón para registro del pliego de muestra de serigrafía
fijando las piezas de registro en la mesa de impresión de serigrafíafijando las piezas de registro en la mesa de impresión de serigrafía
pliego de muestra con los registros de cartón en la mesa de impresión de serigrafíapliego de muestra con los registros de cartón en la mesa de impresión de serigrafía

Manera de fixar els cartons de registre sobre la taula d'impressió de serigrafia.

2.- Registre per acetat o astraló

En aquesta opció també utilitzem el plec de mostra però no busquem un encaix a través de la malla de la pantalla. Fixem un acetat o astraló transparent en la taula pel costat inferior. Per a això utilitzem cinta adhesiva per totes dues cares de l'acetat, generant així una frontissa que permeti a l'acetat articular moviment sense perdre la seva posició. Col·loquem l'acetat sobre el plec i estampem sobre l'acetat. Una vegada imprès, podem moure el plec de mostra fins a encaixar-lo amb la impressió en l'acetat. Una vegada encaixat, fixem unes peces de cartó, igual que en el cas anterior.

2.- Registre per acetat o astraló. Una vegada fixat a l'acetat i imprès, llisquem el plec de mostra fins a aconseguir un registre exacte. Aquest sistema de registre és molt efectiu quan hi ha poc contrast entre el positiu i el suport, com succeeix amb aquestes llibretes negres.

fijar piezas de registro para serigrafíafijar piezas de registro para serigrafía
registrar pliego de muestraregistrar pliego de muestra

Una vegada registrat, retirem l'acetat i assegurem la peces de cartó per a crear un registre físic.

Tapem les zones de la malla que no desitgem que s'imprimeixin

Com hem optat per imprimir en totes dues cares de la llibreta, realitzarem la impressió en dues fases. Per a això, és necessari tapar la zona de la imatge que no s'imprimirà. En aquest cas, recomanem l'ús de cinta de polièster per a serigrafia en lloc de cinta adhesiva de polipropilè. La cinta de polièster, comunament de color platejat, és extremadament prima, ofereix l'elasticitat adequada i resisteix el procés d'impressió sense desprendre's. A més, no deixa residus d'adhesiu quan la retirem després d'imprimir.

Utilitzem aquesta cinta per a cobrir completament les àrees de la imatge que no desitgem imprimir. Si hi hagués porus o defectes a través dels quals la tinta de serigrafia pogués passar, aquest seria el moment de segellar-los amb petits trossos de cinta. Si s'utilitza un altre tipus de cinta cal asegurar-se que no deixa rastres de cola, retirant-la immediatament després d'imprimir.

colocar cinta de poliéster para reservar zonas que no se desean imprimir en serigrafíacolocar cinta de poliéster para reservar zonas que no se desean imprimir en serigrafía
colocando cinta para tapar zonas de la malla que no se desean imprimir en serigrafíacolocando cinta para tapar zonas de la malla que no se desean imprimir en serigrafía

Procés d'Impressió en Serigrafia

Una vegada acomodada la pantalla, preparada la tinta i preparats els registres, podem disposar-nos a estampar.

Carregar La Tinta de Serigrafia

Primer de tot, col·loquem la tinta en la malla en la part superior. Mullem la goma de tot el rascle (encara que sigui més gran que la imatge a imprimir) i llisquem de dalt a baix, omplint de tinta les zones obertes de la malla. A aquest procés l'anomenem “carregar de tinta” la pantalla de serigrafia.

Imprimir o Estampar en Serigrafia sobre Paper

Una vegada carregada, col·loquem un dels suports que volem imprimir, baixem la pantalla i tornem a lliscar el rascle, aquesta vegada fent la pressió suficient per a notar el contacte amb el suport a imprimir. Just després d'imprimir, elevem la pantalla per a separar-la del suport que acabem d'imprimir i de seguida, mantenint la pantalla elevada, carreguem de tinta la pantalla. Retirem el suport i ja podem valorar la impressió!

Valorar Resultat Final

Amb la primera impressió en el suport final ja podem valorar si el resultat és el desitjat. Què hem de valorar amb la primera impressió de la nostra serigrafia?:

 • Definició d'imatge: que no hagin zones d'imatge que no s'estiguin imprimint.
 • Disposició: Corroborar que la impressió està en la col·locació desitjada comparant amb el plec de mostra.
 • Opacitat i Color: valorar si és la desitjada. Les tintes sempre baixen d'intensitat quan s'assequen.
control de calidad de la impresión en serigrafíacontrol de calidad de la impresión en serigrafía
resultado de la impresión serigrafica de blanco sobre papel negroresultado de la impresión serigrafica de blanco sobre papel negro

Si cal fer modificacions en el procés, és el moment. Si tot és correcte, ja podem prosseguir amb l'edició, recordant sempre aquests passos: retirar el suport imprès, carregar imatge amb la pantalla elevada i lluny del suport, col·locar el suport, baixar la pantalla i fer passar el rascle transferint la tinta que prèviament s'ha carregat. Aixecar la pantalla, retirar el suport i ràpidament repetir el procés fins a acabar l'edició.

Neteja de la Pantalla de Serigrafia

Una vegada acabem d'imprimir, retirem la tinta amb una espàtula de serigrafia. La tinta sobrant sempre es pot recuperar i reutilitzar. Si s'ha modificat la tinta amb aigua o amb algun additiu, serà millor no retornar-la a l'envàs original.
Una vegada retirada la tinta, podem imprimir diverses vegades sobre papers de prova. Com estem treballant amb tinta de serigrafia de base aigua, podem netejar amb aigua i un drap, fins a eliminar totes les restes. Les nostres tintes de serigrafia per a paper no obstrueixen la malla, per la qual cosa la neteja és molt fàcil i no deixa rastre de tinta ni genera fantasmes.

 

recoger restos de tinta de la pantalla de serigrafíarecoger restos de tinta de la pantalla de serigrafía
eliminar restos de tinta de la racleta de serigrafíaeliminar restos de tinta de la racleta de serigrafía
recuperar restos de tinta de serigrafíarecuperar restos de tinta de serigrafía
eliminar restos de tinta de serigrafía de la pantallaeliminar restos de tinta de serigrafía de la pantalla
limpiar la pantalla de serigrafía con un trapo y agualimpiar la pantalla de serigrafía con un trapo y agua

Seguint aquests passos i triant els materials adequats, podràs crear impressions blanques sobre negre veritablement impactants. Per a mantenir les teves pantalles i tintes de serigrafia en òptimes condicions, si planeges tornar a imprimir amb la mateixa pantalla, assegura't de guardar-la neta i lliure de restes de tinta. Per a prolongar la seva vida útil, guarda-la en un lloc sec i protegeix-la de la llum directa. De manera similar, has d'emmagatzemar la tinta en el seu envàs original o, en defecte d'això, en un envàs ben tancat i allunyat de canvis de temperatura. Abans de cada edició, verifica l'estat de la tinta i ajusta la seva viscositat si és necessari.

Per a començar els teus propis projectes de serigrafia, a continuació, et proporcionem enllaços als materials que hem utilitzat, disponibles a la nostra botiga en línia i botiga física.

 1. Pantalla Serigrafia amb marc de fusta
  Pantalla de Serigrafia Marc de Fusta 40x50 cm interior
  25,00 €
 1. Tinta per Paper i Cartró Color Bàsic 1Kg
  Tinta per Paper i Cartró Color Bàsic 1Kg
  26,00 €
Copyright © 2021-actualitat Rittagraf S.L. Tots els drets reservats.